Innsikt og strategi

En løsning er ikke bedre enn det strategiske fundamentet den er tuftet på. Ved å forstå både dine forretningsmål og dine kunders behov, sett opp mot mulighetene ny teknologi gir, får vi innsikt som gjør oss i stand til å komme frem til konkrete og kreative løsninger.

Vi hjelper deg å forstå samspillet mellom dine kunder og ny teknologi. På den måten kan vi sammen stake ut kursen videre.

Kompetanseområder:

 • Brukerintervjuer og undersøkelser
 • Kartlegging av kundereiser
 • Målgruppedefinisjon
 • Brukerhistorier
 • Workshops
 • Teknisk rådgiving

Design og konseptutvikling

Resultatene fra innsikt- og strategifasen tar vi sammen videre i design- og konseptutviklingsfasen. Det er nå løsningene begynner å ta form.

I denne fasen designer vi konsepter basert på innsikten vi har tilegnet oss, og som understøtter forretningsmålene dine. Vi bruker den brede kunnskapen vi har innenfor design og teknologi, og i tett dialog med deg som kunde, lager vi løsninger som ikke bare møter kundenes behov, men som også imponerer og begeistrer dem.

Kompetanseområder:

 • Brukergrensesnitt
 • Design
 • Konseptutvikling
 • Prototyping
 • Historiefortelling
 • Teknisk rådgiving

Teknologi og kontinuerlig utvikling

Når vi er enige om konsepter og ideer, setter vi sammen løsninger basert på den teknologien som dekker dine behov best.

Vi er alltid i tett dialog med kundene våre, for å sikre at forretnings- og brukerbehov gjenspeiles i den endelige løsningen. Både før og etter lansering tester vi at løsningen gir oss optimale resultater. På denne måten kan vi også videreutvikle og forbedre løsningen, så den stadig blir bedre for deg og dine kunder.

Kompetanseområder:

 • Frontend-utvikling
 • API og systemintegrasjoner
 • Brukerundersøkelser
 • A/B-testing
 • Datadrevet kontinuerlig utvikling